Her er lidt stille for tiden mens data fra Limfjorden bearbejdes og klargøres til offentliggørelse.

Der har været plads til et par succesoplevelser de sidste uger. For eksempel havde vi indkøbt et nyt sindrigt system som kan hjælpe med at afdække, om fiskene fra Limfjorden har trukket gennem Øresund, og det er lykkedes os at få hentet data fra dette med stor succes.

Mange ørrednørder har set Dorte Bekkevolds genetiske analyser af fangster rundt omkring i landet, hvor limfjordsfiskene har været stærkt repræsenteret i fangsterne nede omkring Stevns. Det er derfor interessant om vi kan observere den bevægelse fra Limfjorden til Østersøen med telemetri.

Nedenfor kan du se DTU Aquas fantastiske elitetekniker Jes Dolby i exciteret tilstand netop som det lykkes at hidkalde noget af udstyret på Øresund.