Der er nyt om skæbnen for to af vores forsvundne Simested-smolt.

En af DTU Aquas teknikere har været ude at scanne efter elektroniske mærker, og har fundet et mærke i en skarvkoloni ved Kielstrup Sø (36 km fra Simested Ås udløb) og et andet mærke i en skarvkoloni ved Hald Sø (19 km fra Simested Ås udløb).

Mærkerne er fra to af de 31 smolt der ikke nåede ud af Hjarbæk Fjord. Det skal dog bemærkes, at vi kun indopererede den fundne mærketype (et såkaldt PIT mærke) i 13 af de mærkede fisk, og det er altså to af disse mærker der nu er fundet i skarvland.