Der er nyt om skæbnen for to af vores forsvundne Simested-smolt.

En af DTU Aquas teknikere har været ude at scanne efter elektroniske mærker, og har fundet et mærke i en skarvkoloni ved Kielstrup Sø (36 km fra Simested Ås udløb) og et andet mærke i en skarvkoloni ved Hald Sø (19 km fra Simested Ås udløb).

Mærkerne er fra to af de 31 smolt der ikke nåede ud af Hjarbæk Fjord.