Så er der nyt fra en af de 20 smolt der overlevede turen ud af Limfjorden sidste år. En af de mærkede fisk fra Simested Å er nemlig blevet fanget og hjemtaget fra Nykøbing Sjællands Havn 31. marts af 12-årige Tobias Bressendorff fra Nykøbing. Tobias har efterfølgende været så venlig at returnere mærket til os, så vi kan føje fangsten til fiskens livshistorie.

Med en vægt på 69,2 g og en længde på 20,1 cm på mærkningstidspunktet, var dette den næststørste af de 101 smolt vi mærkede. Fisken har tilsyneladende også haft en god tilvækst siden, da den har tidoblet sin vægt til 700 g og mere end fordoblet sin længde til 42 cm på det år der er gået.

Fisken blev mærket 1,1 km fra mundingen af Simested Å 6. april 2017, og blev siden registreret ved Virksund/Sundstrup 17. maj, og ved Aalborg 22. maj i retning mod Kattegat. Siden har vi ikke hørt fra den på nogle af vores hydrofoner, og da batteriet i mærket løb tør for strøm i oktober, var returnering af mærket den eneste måde vi kunne få mere information om fisken på.

Folk der får fingrene i et mærke opfordres derfor på det kraftigste til at følge Tobias’ eksempel og returnere dem, hvilket kan man læse mere om her.

 

Vi er ved at hente de første data fra årets nedgænger-vandring ud af Karup og Simested å. Vandringen ser ud til at være lidt forsinket i år, men de fleste fisk er efterhånden ved at have fundet vej ud af vandløbene.

32 ud af de 40 fisk der blev mærket i vinters har således forladt Karup Å, mens 36 af de 40 nymærkede fisk i Simested har forladt åen. Den sidste registrering i begge vandløb fandt sted for et par dage siden, så der er stadig håb for de fisk der ikke er trukket ud endnu.

Sidste år var det ikke mange fisk der kom tilbage til åerne efter vandringen, og selvom vi venter med at breake de endelige tal for nedgængerne til vi har årets resultater med, kan det godt afsløres, at der ser ud til at være plads til at forbedre overlevelsen hos ørredbestandene.

Vi må derfor se hvordan sæsonen udvikler sig i år, og om flere af fiskene lykkes med at vende hjem igen når de har spist sig store og glade.

En lille interessant observation er i øvrigt, at nogle af fiskene fra sidste år så ud til at strejfe, hvilket vil sige at de ikke helt lykkedes med at ramme deres oprindelsesvandløb når de vendte hjem for at gyde. Eksempelvis er en af fiskene fra Simested Å blevet registreret jævnligt i Hjarbæk fjord i løbet af de sidste seks måneder, bortset fra i oktober og november, hvor den var fraværende, og formentlig var oppe for at gyde. Den har dog ikke været oppe i Simested Å, så hvis den var oppe for at gyde, har den antageligvis ramt forkert og gydt med naboerne.

Den havde i øvrigt så travlt med at komme hjem og svømme op i det forkerte vandløb, at den svømmede de 90 km fra Aalborg til Virksund på 40 timer. Dette betyder at den har svømmet med hastigheder der er sammenlignelige med stillehavslaks når disse er på vej hjem for at gyde, hvilket den godt kan være stolt af.

Vi krydser fingre for en god vandringssæson, så der kommer flere gode data til efterårets samlede afrapportering af nedgængeradfærden i fjordene.