Resultaterne fra smoltundersøgelsen i 2017 er netop blevet peer reviewed og publiceret i det internationale tidsskrift Estuarine, Coastal and Shelf Science.

For lige at genopfriske resultaterne, så mærkede vi 101 vilde ørredsmolt i Karup og Simested Å med elektroniske mærker, for at kunne følge deres vandring efterfølgende. Efter et kort ophold i fjorden, trak fiskene ud mod Kattegat, men 81 af de 101 smolt forsvandt, og måtte med tiden anses som værende døde. Det er opsigtsvækkende at alle fiskene trak mod øst, samt at så få så ud til at overleve turen.

Publikationen er frit tilgængelig de næste 50 dage.

 

Dem der har læst rapporten fra sidste år vil måske bemærke, at den nye internationale publikation er krydret med lidt temperatur- og vinddata.

Det interessante ved temperaturdata er, at størstedelen af fiskene forlader fjorden og begiver sig ud i et koldere hav inden temperaturen i fjorden bliver optimal for deres tilvækst. Havørreders stofskifte er nemlig reguleret af vandtemperaturen, og fiskene har optimale vækstforhold ved temperaturer på 12-17 grader, afhængig af hvilken type føde de har til rådighed.

De fleste af limfjordssmoltene trak dog ud af fjorden inden temperaturen nåede op i dette interval.

Vi har altså en situation i Limfjorden, hvor fiskene fra Karup og Simested forlader en fjord med masser af mad og en mere fordelagtig væksttemperatur end det hav de skynder sig ud i. Vi ved dog ikke præcist, om denne adfærd eksempelvis skyldes risikoen for prædation fra sæler og skarver i fjorden, faren for pludseligt stigende temperaturer derinde eller måske muligheden for at opgradere buffeten fra fjordens invertebrater til havets lækre fisk.

Selvom vi endnu ikke kan sige præcist hvorfor fiskene er så glade for at trække ud af fjorden mod øst, er der dog sikkert mange lystfiskere derude der sætter pris på at de gør det.

Vi er således netop blevet velsignet med endnu en genfangst af en af smoltene fra studiet. Her er der tale om en særlig fisk der også omtales i den nye publikationen, fordi den efter lidt flakken omkring lykkes med at vandre fra Sundstrup (benævnt som RS3 i publikationen) til Aalborg på 5,2 dage:

“Two fish from River Karup were registered at RS3 9.5 and 43.1 days
after they had left the river. The first of these was not registered again
thereafter, while the other was registered at RS3 again 1.9 days later
and then at RS4 (eastern fjord outlet) 91 km away 5.2 days later. This
fish therefore spent 45.0 days in the region close to the river outlets
before migrating the 91 km from RS3 to RS4 with a velocity of
17.5 km d−1.”

Denne fisk er nu blevet genfanget ved Als (igen, tusind tak til jer der returnerer mærker), og selvom fisken havde ar fra skarvangreb, så den ellers ud til at være i god tilstand. Vores lille elitesvømmer havde således lykkedes med at undgå et skarvangreb, og efterfølgende været i stand til at hele sårene og øge sin vægt og størrelse betragteligt. Fisken vejede nemlig 61 g og målte 19,5 cm da den blev elfisket og mærket i Karup Å 7. april 2017, mens den på fangsttidspunktet 5. maj i år havde øget sin vægt og størrelse til 1200 g og 47 cm.

Vi er blevet velsignet med endnu et returneret mærke, og denne gang er det en af de nedgængere der blev mærket i 2017 som har været på krogen. Fisken med ID 1813 fra Karup Å blev således fanget i åen 13. marts efter at have genereret en masse spændende vandringsdata.

Fisken blev mærket i Karup Å i januar 2017, og vejede på det tidspunkt 2,3 kg og målte 66 cm. Da den ramte brinken på Karup Å d. 13. marts i år, var vægten steget til 3,6 kg og længden til 74 cm, hvilket er en flot størrelse for en hunfisk efter gydning. At der var tale om en flot fisk, kan man også se på billedet herunder.

Fisken trak ud af Karup Å 4. april sidste år, og var en af de sidste af de mærkede nedgængere der forlod åen i 2017-sæsonen. Til gengæld var den hurtig derefter, og trak allerede forbi Aalborg 12. april mod øst.

23. juli vendte den tilbage til fjorden, hvor den siden gik en tur ind i Hjarbæk Fjord 28. juli.

Allerede 31. juli forlod den dog Hjarbæk Fjord igen, inden den fandt hjem til Karup Å 2. august, hvor den blev indtil fangsttidspunktet i år.

Det er fantastisk at få mærker retur, og glæden er endnu større når der inkluderes data om fiskens vægt og længe.

Du kan læse mere om returnering af mærker her.