Noget af det smarte ved havørreder, er deres evne til at vende hjem for at gyde i det vandløb de forlod som smolt. Dette fænomen refereres til som homing, og det er smart fordi det betyder at en bestand kan tilpasse sig de lokale forhold over tid.

Et af vores mål med at mærke 160 nedgængere fra Karup og Simested Å var netop at se, om fiskene kunne finde hjem eller om de gik forkert når de skulle hjem fra deres ophold i havet. Det er nemlig kendt fra tidligere genfangst-baserede studier, at havørrederne fra vandløbene i den sydlige Limfjord er meget udbredte i de indre danske farvande. Dette åbnede op for den mulighed, at fiskene måske for vild derude eller bare ikke ville hjem igen, og derfor blev akkumuleret i havet. Vi ville derfor gerne se, om vores fisk kunne finde hjem igen.

Selvom der er nogle begrænsninger i vores mulighed for helt præcist at se hvad der er sket ude i havet, så viser vores resultater dog, at fiskene så ud til at være gode til at finde hjem. Der var således en lidt større andel (52 %) af de Karup og Simestedfisk der forlod Limfjorden som også vendte hjem til den igen sammenlignet med i Gudenåen/Randers Fjord (45 %), hvor DTU Aqua lavede en lignende undersøgelse tidligere.

Vi har samtidig haft noget udstyr stående i Øresund i 2017, hvilket har givet nogle interessante oplysninger. De fisk der har svømmet gennem Øresund på deres vej hjem mod Limfjorden, har nemlig efterfølgende krydset Kattegat på 3-6 dage. Her har det indre kompas derfor været kalibreret rigtig godt.

Der er dog fulde onkler i alle familier, og nogle af fiskene har således også vandret forkert undervejs.

Det er eksempelvis sket i et par tilfælde, at Karup-fisk er kommet til at vandre ind i eller hen til mundingen af Hjarbæk Fjord, hvorefter de er vendt om og svømmet til Karup. Samtidig har vi en Simested-fisk der svømmede ind i Randers Fjord på sin vej hjem i 2017, hvorefter den vendte om og fortsatte sin hurtige vandring hjem til Limfjorden og Karup Å.

Det bedste eksempel vi har set, er dog en Simested-fisk der har fundet hele vejen op i Karup Å 9. juli i år. Det gik tilsyneladende også op for denne fisk at den var galt på den, for dagen efter forlod den Karup Å igen, inden den fandt hjem til Simested Å to dage senere. Her er tale om en stor fisk der målte 75 cm da den blev mærket i februar, så de er sikkert glade for at have den hjemme i Simested.

Selvom nogle fisk vandrer forkert, har vi altså ikke set nogen der har gjort det uden at erkende sin vildfarendhed og vende om igen. Da andelen af fisk der vender tilbage til fjorden samtidig er relativt fornuftig, peger vores resultater på at fiskene fra Karup og Simested ikke er dårlige eller uvillige til at finde hjem igen.

Hvis man skynder sig, er der stadig mulighed for at komme til et gratis foredrag hos DSF om havørredernes marine liv. Det hele finder sted 1. november, hvor jeg giver en mere dybdegående præsentation af de resultater der er kommet ud af de sidste snart tre års undersøgelser. Der vil også være rig mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer.

Du finder mere info om foredraget samt tilmelding dertil her.

Der er masser af føde for havørreder i Limfjorden. Det har Kaare “Guldfar” Ebert fra Sportsfiskerforbundet påvist da han begik sit speciale i sin tid, og man ser da også tydeligt at fjorden er produktiv når man færdes deroppe.

I år har vi fået en særlig god mulighed for at vise dette, da vores udstyr har stået skjult under vand som konsekvens af de mange forsvindingsnumre der blev udført med det udstyr der stod på overfladen sidste år.

Når man haler sådan en gang udstyr op i båden, bliver den levende af alle de rejer, tanglopper, orme- og polypdyr, muslinger, krabber og hvad ellers der har brugt udstyret som hjem. De kritiske dele af udstyret renses efter behov når man kigger til det gennem sæsonen, men på tovværk, bundankre og lignende har Limfjordens fauna fri leg. Se bare her hvad det bliver til på en sæson…

Her har vi noget udstyr der har stået på to meters dybde ved Sundstrup:

Ved Aggersund har polypdyrene overtaget i stedet for muslingerne. Her en bunke udstyr der har stået ude på fire meters dybde. Tovets renhed skyldes at dyrene faldt af da det blev halet ombord på rælingen:

 

Ved Sallingsund har de lidt af det hele. Det udstyr man ser her, har stået ude på seks meters dybde:

Et besynderligt væsen der kom med op i Sallingsund:

Der var ikke mange havørreder i dette indlæg, men det kommer snart. Resultaterne fra Limfjorden forventes at blive offentliggjort om få uger.