Enogtyvende maj klokken 13 – 16 skal jeg (forhåbentlig) forsvare min PhD med titlen The Marine Life of Sea Trout (Salmo trutta L.) hos DTU Aqua i Silkeborg. Når det er nødvendigt at skrive forhåbentlig, er det fordi bedømmelsesudvalget skal godkende afhandlingen til forsvar, hvilket de forhåbentlig gør.

Et PhD-forsvar indledes med en forelæsning på 45 minutter, hvor jeg præsenterer resultaterne fra PhD-forløbet. Efter en kort pause, overtager bedømmelsesudvalget så taktstokken og begynder at stille en masse ubehagelige spørgsmål. PhD-forsvaret er åbent for offentligheden, og det er fuldt ud acceptabelt at luske hjem i pausen mellem de to dele hvis man kun vil høre forelæsningen.

Bedømmelsesudvalget består af DTU Aquas egen Niels Jepsen, Andy Moore fra britiske Cefas, og Eva Thorstad fra norske NINA.

PhD-afhandlingen er bygget op omkring følgende fem videnskabelige manuskripter, som derfor også udgør kernen i forsvaret:

Flere af emnerne fra de fem manuskripter er tidligere offentliggjort, men der vil også være en del nyt fra især nummer to, fire og fem på listen.