Som tidligere omtalt her på bloggen og grundigere behandlet i et videnskabeligt tidsskrift, responderer danske havørreder tydeligt på vandtemperaturen når de opholder sig i havet. Men hvis havørreden normalt bevæger sig ned på dybere vand når vandet ved overfladen bliver varmt, hvad gør de så hvis der er iltsvind på dybere vand?

Det har DTU Aqua undersøgt i Roskilde Fjord sammen med et stort antal frivillige fra området. Det er oplagt at lave sådan et studie i netop Roskilde Fjord, da fjorden hurtigt varmes op om sommeren, mens der opstår iltsvind på de dybere områder. Samtidig finder den fintunede vandring man ser ud af eksempelvis Limfjorden og Randers Fjord ikke sted i Roskilde Fjord, hvor de fleste ørreder bliver i fjorden – muligvis fordi de har udsætningsbaggrund og ikke har fundet ud af at tilpasse sig til forholdene i Roskilde Fjord endnu.

Jeg tillader mig derfor at henvise til en ny artikel fra Habitat om ørredernes respons på temperatur og iltsvind i Roskilde Fjord: