PhD-projektet om havørredens marine liv fortjener en afrunding her på siden.

Afhandlingen gennemgik videnskabeligt review ved Niels Jepsen fra DTU Aqua, Eva Thorstad fra NINA (Norge) og Andy Moore der netop er pensioneret fra Cefas (Storbritannien). Hele afhandlingen er derfor offentligt tilgængelig nu, og er tilgængelig herunder.

Afhandlingen består primært af to blokke:

  • En sammenfatning af den eksisterende viden om havørredens marine liv hvor den nye viden fra PhD-projektet flettes ind i.
  • Fem videnskabelige manuskripter og publikationer om de forskellige projekter inklusive diverse bilag.

Hvis man synes at havørredvidenskab er spændende, kan man med fordel læse den første blok, som strækker sig over siderne 6-33. Dette vil give en god fornemmelse af hvor specielle de danske havørreder er, og samtidig føre en igennem det eksisterende vidensgrundlag om arten.

Hvad sker der så nu? Her i Danmark kører undersøgelsen af Gudenå-smoltenes adfærd og overlevelse pt., mens der i Roskilde er gang i et projekt der studerer ørredernes gennemsnitlige aktivitet på forskellige tidspunkter af døgnet og sæsonen. Til efteråret starter et projekt der skal undersøge skarvprædation på grønlændere i Roskilde Fjord ved hjælp af såkaldte radiomærker der kan spores på land.

Vi arbejder derudover fortsat på at finde penge til et studie af sælprædation på havørreder i Limfjorden. Jeg kunne personligt også godt tænke mig at gennemføre et studie med en ny type avancerede mærker der kan måle havørredens acceleration op til 30 gange i sekundet, så vi kan finde ud af hvor og hvornår fiskene jager. Vi arbejder samtidig også på at finde penge til et studie hvor vi kan undersøge hvilke habitattyper smolt og voksne havørreder bruger på forskellige tider af døgnet i den tidlige fase af deres marine liv. Der er således flere ting på blokken som forhåbentlig vil komme i gang i løbet af de næste år.