Smoltmærkning i Simested og Karup Åer

De sidste fire dage har vi elfisket og mærket 100 smolt med såkaldte akustiske mærker i to herlige jyske åer. Jyske smolt er snu og gør ikke meget væsen af sig, så det var først efter et par frugtesløse dage da vores ene tekniker begyndte at forbande dem på den lokale dialekt, at smoltene forstod at tiden var kommet til at lade sig indfange og studere.

Smoltstudiet er et supplement til det igangværende studie af nedgængere, som blev igangsat med mærkningen med akustiske mærker af 80 store fine ørreder i de samme vandløb januar i år. For at kunne følge nedgængernes migration ud gennem Limfjorden, har vi sat hydrofoner op forskellige strategisk udvalgte steder i fjorden, så vi kan “høre” hvilke af de mærkede fisk der er svømmet forbi der. Da systemet til detektion af de mærkede fisk dermed står og lytter i Limfjorden i disse år, er det oplagt også at mærke nogle smolt, og derfor har Limfjordsrådet været på banen og skaffet penge til de 100 smoltmærker som blev brugt i denne uge.

DTU Aqua har tidligere lavet en lignende undersøgelse af smolt fra Villestrup Å, og her var der en overlevelse på 74 % for de første 30 dage, så det er farligt at være smolt. Cirka halvdelen af smoltene forlod dengang den noget mindre Mariager Fjord i forsøgsperioden, hvilket du kan læse mere om her. Det bliver derfor spændende at se hvordan det går for vores smolt når de bevæger sig ud i Limfjorden.

Med 100 smolt og de 80 nedfaldsfisk vi mærkede i januar, vil der alt i alt snart være op imod 180 akustiske mærker der svømmer rundt i Limfjorden og forvirrer de russiske ubåde og genererer data til videre analyse.

Når vi får disse data analyseret, kan vi se hvor langt gennem fjorden de små smolt får lov at trække inden de kommer galt af sted, samt om nogle af dem eventuelt forlader fjorden helt.

Du kan se et par billeder fra ugens mærkningseventyr nedenfor.

 

Det er mandag i Simested, og Kim BG nynner på canadisk mens hun belærer Hans-Jørn om korrekt håndtering af kanyler.

Så er det blevet tirsdag, og Jørgen kigger fortvivlet mod horisonten mens han undrer sig over hvor fiskene er.

Men så blev det onsdag, og Hans-Jørn introducerede os for Haderis Å hvor der både var smolt samt nedgængere der havde lært at smile til kameraet. Det er lidt nervøst smil, jovist, men stadigvæk…

Det vakte megen glæde hos Jørgen, der hurtigt udstyrede de opfangede fisk med et akustisk mærke (det er dem der er i æsken), så de kunne komme ud at svømme igen.

Herefter er det bare at vente på at fiskene bevæger sig gennem vandløbet og ud i havet så de kan generere nogle data som vi kan analysere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *