Når det indre kompas fungerer

Noget af det smarte ved havørreder, er deres evne til at vende hjem for at gyde i det vandløb de forlod som smolt. Dette fænomen refereres til som homing, og det er smart fordi det betyder at en bestand kan tilpasse sig de lokale forhold over tid.

Et af vores mål med at mærke 160 nedgængere fra Karup og Simested Å var netop at se, om fiskene kunne finde hjem eller om de gik forkert når de skulle hjem fra deres ophold i havet. Det er nemlig kendt fra tidligere genfangst-baserede studier, at havørrederne fra vandløbene i den sydlige Limfjord er meget udbredte i de indre danske farvande. Dette åbnede op for den mulighed, at fiskene måske for vild derude eller bare ikke ville hjem igen, og derfor blev akkumuleret i havet. Vi ville derfor gerne se, om vores fisk kunne finde hjem igen.

Selvom der er nogle begrænsninger i vores mulighed for helt præcist at se hvad der er sket ude i havet, så viser vores resultater dog, at fiskene så ud til at være gode til at finde hjem. Der var således en lidt større andel (52 %) af de Karup og Simestedfisk der forlod Limfjorden som også vendte hjem til den igen sammenlignet med i Gudenåen/Randers Fjord (45 %), hvor DTU Aqua lavede en lignende undersøgelse tidligere.

Vi har samtidig haft noget udstyr stående i Øresund i 2017, hvilket har givet nogle interessante oplysninger. De fisk der har svømmet gennem Øresund på deres vej hjem mod Limfjorden, har nemlig efterfølgende krydset Kattegat på 3-6 dage. Her har det indre kompas derfor været kalibreret rigtig godt.

Der er dog fulde onkler i alle familier, og nogle af fiskene har således også vandret forkert undervejs.

Det er eksempelvis sket i et par tilfælde, at Karup-fisk er kommet til at vandre ind i eller hen til mundingen af Hjarbæk Fjord, hvorefter de er vendt om og svømmet til Karup. Samtidig har vi en Simested-fisk der svømmede ind i Randers Fjord på sin vej hjem i 2017, hvorefter den vendte om og fortsatte sin hurtige vandring hjem til Limfjorden og Karup Å.

Det bedste eksempel vi har set, er dog en Simested-fisk der har fundet hele vejen op i Karup Å 9. juli i år. Det gik tilsyneladende også op for denne fisk at den var galt på den, for dagen efter forlod den Karup Å igen, inden den fandt hjem til Simested Å to dage senere. Her er tale om en stor fisk der målte 75 cm da den blev mærket i februar, så de er sikkert glade for at have den hjemme i Simested.

Selvom nogle fisk vandrer forkert, har vi altså ikke set nogen der har gjort det uden at erkende sin vildfarendhed og vende om igen. Da andelen af fisk der vender tilbage til fjorden samtidig er relativt fornuftig, peger vores resultater på at fiskene fra Karup og Simested ikke er dårlige eller uvillige til at finde hjem igen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *