Om ørreder.dk

Ørreder.dk udspringer fra et ønske om at formidle lidt ørredforskning med udgangspunkt i mit PhD-projekt.

Jeg har tidligere skrevet speciale om smoltmigration gennem søer, og min PhD omhandler primært den marine adfærd hos havørred og torsk, hvor sidstnævnte art ikke omtales her på siden.

Jeg beskæftiger mig primært med to projekter om ørreder: Et fra en mærketype kaldet DST, hvor den dybde og temperatur som fiskene har oplevet kan analyseres, og et fra akustiske mærker, hvor den horisontale migration kan analyseres. Begge studier er lavet på nedgængere – altså på store fisk. Limfjordsrådet har desuden medfinansieret et studie hvor 100 smolt blev mærket i Karup og Simested Åer april 2017, og disse data beskæftiger jeg mig også med.

Jeg er ansat hos DTU Aqua i Silkeborg, og min PhD finansieres af DTU Aqua og EU-midler gennem det EU Interreg-støttede projekt MarGen.

Spørgsmål og kommentarer modtages gerne her på siden eller på makri@aqua.dtu.dk.

Martin Lykke Kristensen

https://www.linkedin.com/in/martin-lykke-kristensen-86790a4a/