Vi er blevet velsignet med endnu et returneret mærke, og denne gang er det en af de nedgængere der blev mærket i 2017 som har været på krogen. Fisken med ID 1813 fra Karup Å blev således fanget i åen 13. marts efter at have genereret en masse spændende vandringsdata.

Fisken blev mærket i Karup Å i januar 2017, og vejede på det tidspunkt 2,3 kg og målte 66 cm. Da den ramte brinken på Karup Å d. 13. marts i år, var vægten steget til 3,6 kg og længden til 74 cm, hvilket er en flot størrelse for en hunfisk efter gydning. At der var tale om en flot fisk, kan man også se på billedet herunder.

Fisken trak ud af Karup Å 4. april sidste år, og var en af de sidste af de mærkede nedgængere der forlod åen i 2017-sæsonen. Til gengæld var den hurtig derefter, og trak allerede forbi Aalborg 12. april mod øst.

23. juli vendte den tilbage til fjorden, hvor den siden gik en tur ind i Hjarbæk Fjord 28. juli.

Allerede 31. juli forlod den dog Hjarbæk Fjord igen, inden den fandt hjem til Karup Å 2. august, hvor den blev indtil fangsttidspunktet i år.

Det er fantastisk at få mærker retur, og glæden er endnu større når der inkluderes data om fiskens vægt og længe.

Du kan læse mere om returnering af mærker her.

Så er der nyt fra en af de 20 smolt der overlevede turen ud af Limfjorden sidste år. En af de mærkede fisk fra Simested Å er nemlig blevet fanget og hjemtaget fra Nykøbing Sjællands Havn 31. marts af 12-årige Tobias Bressendorff fra Nykøbing. Tobias har efterfølgende været så venlig at returnere mærket til os, så vi kan føje fangsten til fiskens livshistorie.

Med en vægt på 69,2 g og en længde på 20,1 cm på mærkningstidspunktet, var dette den næststørste af de 101 smolt vi mærkede. Fisken har tilsyneladende også haft en god tilvækst siden, da den har tidoblet sin vægt til 700 g og mere end fordoblet sin længde til 42 cm på det år der er gået.

Fisken blev mærket 1,1 km fra mundingen af Simested Å 6. april 2017, og blev siden registreret ved Virksund/Sundstrup 17. maj, og ved Aalborg 22. maj i retning mod Kattegat. Siden har vi ikke hørt fra den på nogle af vores hydrofoner, og da batteriet i mærket løb tør for strøm i oktober, var returnering af mærket den eneste måde vi kunne få mere information om fisken på.

Folk der får fingrene i et mærke opfordres derfor på det kraftigste til at følge Tobias’ eksempel og returnere dem, hvilket kan man læse mere om her.

 

Vi er ved at hente de første data fra årets nedgænger-vandring ud af Karup og Simested å. Vandringen ser ud til at være lidt forsinket i år, men de fleste fisk er efterhånden ved at have fundet vej ud af vandløbene.

32 ud af de 40 fisk der blev mærket i vinters har således forladt Karup Å, mens 36 af de 40 nymærkede fisk i Simested har forladt åen. Den sidste registrering i begge vandløb fandt sted for et par dage siden, så der er stadig håb for de fisk der ikke er trukket ud endnu.

Sidste år var det ikke mange fisk der kom tilbage til åerne efter vandringen, og selvom vi venter med at breake de endelige tal for nedgængerne til vi har årets resultater med, kan det godt afsløres, at der ser ud til at være plads til at forbedre overlevelsen hos ørredbestandene.

Vi må derfor se hvordan sæsonen udvikler sig i år, og om flere af fiskene lykkes med at vende hjem igen når de har spist sig store og glade.

En lille interessant observation er i øvrigt, at nogle af fiskene fra sidste år så ud til at strejfe, hvilket vil sige at de ikke helt lykkedes med at ramme deres oprindelsesvandløb når de vendte hjem for at gyde. Eksempelvis er en af fiskene fra Simested Å blevet registreret jævnligt i Hjarbæk fjord i løbet af de sidste seks måneder, bortset fra i oktober og november, hvor den var fraværende, og formentlig var oppe for at gyde. Den har dog ikke været oppe i Simested Å, så hvis den var oppe for at gyde, har den antageligvis ramt forkert og gydt med naboerne.

Den havde i øvrigt så travlt med at komme hjem og svømme op i det forkerte vandløb, at den svømmede de 90 km fra Aalborg til Virksund på 40 timer. Dette betyder at den har svømmet med hastigheder der er sammenlignelige med stillehavslaks når disse er på vej hjem for at gyde, hvilket den godt kan være stolt af.

Vi krydser fingre for en god vandringssæson, så der kommer flere gode data til efterårets samlede afrapportering af nedgængeradfærden i fjordene.

Der er nyt om skæbnen for to af vores forsvundne Simested-smolt.

En af DTU Aquas teknikere har været ude at scanne efter elektroniske mærker, og har fundet et mærke i en skarvkoloni ved Kielstrup Sø (36 km fra Simested Ås udløb) og et andet mærke i en skarvkoloni ved Hald Sø (19 km fra Simested Ås udløb).

Mærkerne er fra to af de 31 smolt der ikke nåede ud af Hjarbæk Fjord. Det skal dog bemærkes, at vi kun indopererede den fundne mærketype (et såkaldt PIT mærke) i 13 af de mærkede fisk, og det er altså to af disse mærker der nu er fundet i skarvland.

Man ved aldrig hvad man får tilbage, når man sender elektroniske mærker ud at svømme i en ørredbug. Se bare her, hvordan en DST-mærket nedgænger pludselig fik en kropstemperatur på 37 grader i et par dage i maj (den røde linje på figuren).

Det er nok ikke forkert at antage, at fisken har haft et ulykkeligt møde med en sæl. Da mærket heldigvis har passeret fint og uskadt igennem sælen efter indtagelse, har nogen kunnet finde det og returneret det til os til glæde og til gavn. Vi har fået returneret to DST-mærker der har været igennem en sæl på den måde, og derved har vi fået muligheden for at få et lillebitte kig ind i sælernes verden.

Det mest interessante ved den verden er at se, hvor ens ørred- og sæladfærden er i maj måned. På det tidspunkt af sæsonen er ørrederne nemlig begyndt at dykke for at søge føde når de er i havet, og var det ikke for temperaturen der stiger til 37 grader på plottet ovenfor, ville man derfor næppe have opdaget at mærket var blevet slugt af en sæl fremfor at ligge trygt og godt i en ørredbug.

Dette overlap i adfærd skyldes formentlig, at sæler angiveligt godt kan lide at jage langs bunden i områder med blød bund hvor de fanger torskefisk, sild og hvad de ellers kan finde dernede. Store havørreder kan godt jage flere af de samme arter, og selvom de ikke skal op og trække vejret mellem fodringstogterne, vælger de alligevel at opholde sig i overfladen af andre årsager. Det er dog alligevel ret utroligt, at adfærden er så sammenfaldene for to så forskellige dyr, og mon ikke de to arter mødes forholdsvist ofte derude.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at vi kan se på vores data, at nedgængere har svært ved at overleve de første uger til søs, hvor vandet er koldt eller køligt og fiskene er afkræftede efter gydningen. Resten af året ser havørrederne dog ud til at være rigtig gode til at overleve naturlige farer som eksempelvis sæler.

Det kunne derfor være interessant at undersøge, om det er sæler der forlyster sig med afkræftede ørreder i starten af disses marine ophold, eller om nedgængerne primært går til af andre årsager.

Vi er pt. i Skjern Å for at akustikmærke forvoksede havørreder med v-formede haler. Kongen af Skjern Å er indtil videre en hanlaks på 100 cm og 10 kg, hvilket er flot på dette tidspunkt af året.

Når mærkningen er gennemført i Skjern, rykker feltarbejdet over til de rigtige havørreder i Karup og Simested, hvor vi mærker 40 nedgængere i hvert vandløb igen i år.

Vi har allerede et datasæt på et lignende antal nedgængere fra 2017, og dem har vi ikke udtalt os særlig meget om endnu i modsætning til smoltene fra 2017.

Der er ellers nogle ret interessante forskelle i hvordan smolt og nedgængere bruger fjorden, men det kommer der først en samlet offentliggørelse af når de 80 nedgængere vi mærker i år har gennemført årets svømmepensum.

Mange der færdes meget med fiskeudstyr langs de danske kyster har bemærket, at havørrederne kan finde på at følges ad i stimer. Med i alt 80 nedgængere mærket forskellige steder i Karup og Simested åer i løbet af en uge, skulle man dog mene, at sandsynligheden for at se denne stimeadfærd i vores studie var ganske lille. Efterfølgende faldt sandsynligheden endda yderligere, da en del af vores udstyr tæt på mundingerne på ulykkelig vis forsvandt.

Men så var det, at tre af Simested-fiskene dukkede op ved Virksunddæmningen samtidig om eftermiddagen 31. marts, hvor fiskene opholdt sig en times tid inden de forsvandt igen.

Næste formiddag vendte de samme tre fisk tilbage til Virksunddæmningen, hvor de denne gang opholdt sig i tre timer, inden de forsvandt igen.

Når mærkede fisk på den måde registreres samtidig på en målestation, kan det være et tegn på, at de i virkeligheden svømmer rundt sammen nede i maven på et rovdyr. Således nedslået blev det konstateret, at en af de mange sæler der ligger på lur ved dæmningen nok bare havde fyldt maven med herligt ørredkød og nu lå og badede rundt i området med en bemærkelsesværdig mangel på dårlig samvittighed.

Såfremt dette var tilfældet, havde en grum skæbne dog overgået sælen efterfølgende, for fem dage senere var gruppen blevet skilt ad således at to af fiskene blev registreret ved Aalborg klokken 9.30, mens den tredje fisk først ankom til Aalborg dagen efter. De to af fiskene svømmede altså stadig næsten lige oveni hinanden helt oppe ved Aalborg, mens den tredje havde fundet andre venner uden mærker i bugen eller måske bare var gået solo.

De to følgesvende blev dog sidenhen også uenige om retningen ude i Kattegat, for det næste vi hører fra dem er, at den ene af dem ved en fejl går ind i Randers Fjord 25. juni, hvorefter den vender om og returnerer til Aalborg 28. juni og suser videre hjem mod åen. Dens makker kommer først tilbage to uger senere, mens deres tredje kammerat fra begyndelsen af vandringen var lidt hurtigere hjemme, og allerede ankom ved Aalborg 22. juni.

Der er således tale om tre ganske levende fisk som ser ud til at have vandret sammen i begyndelsen af deres tur ud af fjorden, og heraf blev de to fisk sammen som minimum til Aalborg. Det er jo ikke ligefrem et antal som man kan skrive biologiske teorier ud fra, men det skal dog nævnes, at 23 % af fiskene ved Virksunddæmningen så ud til at have en eller anden form for følgeskab, så vi håber at kunne få mulighed for at mærke et større antal fisk fremadrettet, så disse ting kan undersøges bedre.

Det kunne jo eksempelvis være oplagt at tro, at stimeadfærd kan være udbredt tidligt i fiskenes marine ophold, hvor det kan være en tilpasning for at nedsætte faren fra rovdyr, som selv voksne ørreder er relativt sårbare overfor tidligt i deres marine ophold når vandet er koldt og deres kroppe er trætte efter gydningen.

Vi får se hvad fremtidige resultater bringer. Når det kommer til puslespillet om havørredernes marine liv, er vi kun lige begyndt at lægge de første brikker.

Der er et par stykker der har spurgt, hvordan vi kan være sikre på, at de smolt vi ikke hørte fra i Limfjorden, er døde. Til det må jeg sige, at det er vi heller ikke sikre på, men at det på baggrund af data og tidligere erfaringer med smolt-adfærd er vores vurdering at et sted mellem de fleste eller alle de forsvundne smolt er døde. Lad mig give et par eksempler på hvad vi baserer vores vurdering på:

  • 20 smolt nåede ud af Hjarbæk Fjord, selvom der blev mærket 51 fisk i Simested Å. Der opstod iltsvind i Hjarbæk Fjord i juli, men vi hørte ikke fra de resterende 31 smolt selvom vi havde hydrofoner stående ved Sundstrup/Virksund og ved åens munding (fra slutningen af maj). Hvis der havde været levende smolt i Hjarbæk Fjord i juli burde de have søgt væk fra området, men der var ingen registreringer i hverken åen eller ved Sundstrup/Virksund efter 20. maj. Alle eller i hvert fald størstedelen af de 31 forsvundne smolt antages derfor at være døde.
  • Så er der de 20 fisk der overlevede ud til slusen ved Sundstrup/Virksund. Heraf klarer 45 % (ni ud af 20) turen på 91 km til Aalborg, men så lang en vandring er forbundet med megen fare, så der har næppe været ret mange af de resterende 11 forsvundne fisk på dette stræk der har valgt at slå sig ned og vokse op. Vi tror at de fleste af dem er blevet ædt, men der kan selvfølgelig være undtagelser, hvilket i så fald vil dreje sig om ganske få procent af de mærkede fisk.
  • Fiskene ankommer i byger af 2-4 ugers varighed til stationerne gennem fjorden, og herefter bliver der stille ved den pågældende station. Hvis nogle af fiskene var blevet i fjorden eller havde trukket ud senere, burde vi have hørt fra dem når de kom dryssende. Sådan så det ud i Mariager Fjord, hvor en del af fiskene blev hængende i fjorden i noget tid.
  • Vi kender ikke den tidlige dødelighed i fjorden for fiskene fra Karup Å da vi mangler en station nogle km fra mundingen som vi har for Simested-fiskene ved Sundstrup/Virksund. Nogle af Karup-fiskene kan derfor være blevet i fjorden, men antallet af Karup-fisk der forlader fjorden er dog omtrent det samme (11) som fra Simested (ni), så hvis dødeligheden i fjorden er omtrent den samme for fiskene fra de to vandløb, har der nok været nogenlunde lige mange fisk fra hvert vandløb der har forsøgt at komme ud af fjorden. Her er vi dog på lidt tyndere is.
  • Karup-fiskene er også fraværende nede i fjorden efter 22. maj. Vi hører fra to Karup-fisk ovre ved Virksund/Sundstrup og en enkelt oppe ved Sallingsund tidligere end 22. maj, men ingen herefter. Ørreder er generelt aktive fisk – også som smolt – og havde vi registreret bare en enkelt af vores fisk nede i fjorden i juni, juli eller august havde vores samlede vurdering af de forsvundne fisks skæbne været blødere. Vi er dog helt åbne overfor den usikkerhed der er forbundet med vurderingen, og vi må se på hvad vi kan gøre for at sikre, at alt udstyret bliver stående ved fremtidige undersøgelser, så vi kan få nogle helt tydelige resultater.

Til slut skal det nævnes, at der jo observeres havørreder af forskellige størrelser rundt om i Limfjorden, så der er et eller andet vores undersøgelse ikke fanger. Som vi ser det, kan det eksempelvis være:

  • Bestandene i Simested Å og Karup Å har udviklet en præference for at trække ud i Kattegat i stedet for at blive i Limfjorden, men fiskene fra de mindre vandløb måske bliver hængende i fjorden i højere grad. Det stemmer også meget godt overens med, at netop fiskene fra Karup Å og Simested Å er så velrepræsenterede ude i Kattegat, og det passer også meget godt med at de havørreder der vender tilbage til Simested Å og Karup Å generelt er store og måske i højere grad har været ude i havet.
  • Vi har kun data for et enkelt år. Trak alle fiskene mod udgangen netop i år fordi der kom tungt bundvand ind i fjorden tidligt på sæsonen så der begyndte at opstå iltsvind i fjorden? Vi må være åbne for den mulighed, at forholdene kan se anderledes ud andre år.

Alt i alt er det derfor væsentligt, at vores smoltrapport kun bør betragtes som et lille kig ind i nogle af limfjordsørredernes verden fremfor som en større universel adfærdsbeskrivelse for limfjordssmolt.

Mine kollegaer og jeg kunne dog rigtig godt tænke os at komme tættere på den universelle forståelse af limfjordsørredernes adfærd ved eksempelvis at køre lignende undersøgelser i andre vandløb i området, og meget gerne uden at miste en del af udstyret undervejs. Derved kunne man eksempelvis se om fiskene fra den vestlige fjord også trækker ud mod øst, og formentlig få et bedre billede af hvad der slår fiskene ihjel eller giver dem problemer i fjorden. Det er jo efterhånden tydeligt at fiskene fra den sydlige del af Limfjorden bidrager til kystfiskeriet i store dele af Danmark, men hvad sker der egentlig med fiskene fra de resterende limfjordsvandløb? Vi ved stort set ingenting om dem, og det er da lidt ærgerligt når man ser på hvor utroligt mange fisk det potentielt set drejer sig om.

Så er  resultaterne af smoltundersøgelsen fra Limfjorden endelig offentliggjort. De kan læses i deres helhed som DTU rapport her eller med en omtale på fiskepleje.dk her.

De væsentligste konklusionerne fra smoltstudiet er, at fiskene ser ud til at søge ud af fjorden i stedet for at blive hængende og vokse sig store tættere ved vandløbets munding, samt at vandringen ud af fjorden foregår mod øst. Begge dele er interessant, og er med til at kaste lys over hvorfor ørrederne fra Limfjorden er så velrepræsenterede i fangster i de indre farvande.

Vi har et lignende datasæt fra nedgængere som vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt. Nedgængerne ser ud til at have en noget anden adfærd end smoltene på nogle punkter, så det bliver spændende at komme lidt mere i dybden med deres data.

Eventuelle spørgsmål til undersøgelserne kan stilles her på siden.

 

 

Jeg er på kursus i Tromsø med en masse andre fiskestudenter i disse uger. Som en del af kurset, skal man fremlægge sine resultater for de andre studerende, hvilket giver en fin mulighed for at opdage noget af den ørredforskning der foregår i vores nabolande for tiden. Jeg bringer her et kort udpluk af nogle emner:

Sindre Eldøy fra NTNU i Norge har undersøgt voksne (27,5 – 58,0 cm) ørreders migration og adfærd gennem Snillfjorden ved Trondheim. Undersøgelsen har visse ligheder med de igangværende undersøgelser i Limfjorden og de tidligere undersøgelser som DTU Aqua har foretaget i Mariager og Randers fjord, men er alligevel unik, da Sindre har anvendt en ny type akustisk mærke der ikke kun udsender sit ID, men også hvilken dybde mærket befinder sig på. Man kan således se hvilken dybde fisken har opholdt sig på når den har været indenfor hydrofonernes rækkevidde.

De væsentligste pointer er, at fiskene ser ud til at opholde sig på en større gennemsnitsdybde i dagtimerne end om natten, samt at en del af fiskene bliver i fjorden i hele perioden selvom der er tale om voksne fisk. Faktisk er hele 68 % af registreringerne af fiskene i fjorden sket indenfor fire km fra vandløbets munding, og fiskene ser dermed ud til at opføre sig anderledes end de danske havørreder, der minder lidt mere om laks idet de tilsyneladende forlader fjordene direkte og samtidig har relativt mange dyk til større dybder i havet. Studiet bekræfter den fascinerende trend, at hver gang der kommer en ny undersøgelse af havørreders adfærd i et givent område, finder man et unikt adfærdsmønster hos den undersøgte bestand i forhold til undersøgelser andre steder.

Som de fleste i øvrigt ved, er lakselus et stort problem mange steder i Norge, og Sindre er for tiden i gang med nye studier af havørredernes adfærd i fjorde hvor der er mange lus i forhold til fjorde hvor der er ingen eller få lus. Det bliver spændende at se resultaterne af de undersøgelser når de kommer, da vi jo i Danmark måske kan få større udfordringer med lakselus i fremtiden.

Udover Sindres studier, er forskere fra IMR i Bergen også i gang med en detaljeret undersøgelse af adfærden hos ørredsmolt med og uden lus i en fjord på den norske sydkyst, så der er ny viden på vej fra flere steder om lusenes betydning for havørreder.

Tormod Haraldstad fra NIVA i Norge beskæftiger sig med ørreders passage af vandkraftværker. Idéen er grundlæggende at se på hvor mange fisk der finder faunapassagen alt efter hvor meget vand der bliver ført ned i den, samt at se på overlevelsen hos de smolt der ikke finder faunapassagen men i stedet bliver suget ned igennem turbinen.

Ørreder vender jo som regel tilbage og gyder det sted de blev født, og de er derfor rigtig gode til at danne lokale bestande der er tilpasset de forhold som bestanden møder i vandløbet og havet. Udover at tilføje en direkte dødelighed, kan vandkraftværker derfor også påvirke bestanden negativt fordi de ændrer sammensætningen af fisk der kommer forbi vandkraftværket og ud mod havet.
Lidt nærmere beskrevet, så kan vandkraftværket have den uhensigtsmæssige funktion, at det skaber en selektion for en type fisk der opfører sig på en bestemt måde eller har en bestemt størrelse, selvom denne type fisk måske ikke har den bedste overlevelse i vandløbet nedstrøms eller i havet.

Eksempelvis viser Tormods data, at sandsynligheden for at overleve en tur gennem turbinen er klart størst for små smolt. Dette er måske forventet, men det er også problematisk, da vandløbet længere nedstrøms bliver langsomtflydende med en pæn bestand af gedder, og her er det en fordel at være en stor smolt. Vandkraftværket skaber derfor større problemer for bestanden end den man måler når man ser hvor fisk der dør i forbindelse med passagen af selve vandkraftværket, fordi det fjerner flest af de store fisk som ellers ville overleve resten af turen gennem vandløbet og fjorden.

Vandkraftværkers betydning for overlevelsen diskuteres og undersøges stadig mange steder, som eksempelvis i Tyskland, hvor man har et mål om at de maksimalt må være skyld i en dødelighed på 10 % hos passerende fisk som ørred, laks og ål. Eva Thorstad, Torgeir Havn, Finn Økland og en håndfuld andre forskere har undersøgt effekten af et moderne kraftværk (Unkelmühle i Tyskland) hvor der er lavet en masse gode muligheder for faunapassage.

Her var den direkte dødelighed ved passage af selve kraftværket imponerende 0 %. Kraftværket skabte dog alligevel problemer for vandrefiskene, da reservoiret forsinkede smoltene og skabte et miljø hvor gedder og andre rovfisk kunne opholde sig og angribe dem, og fordi en del fisk pådrog sig skader igennem faunapassagerne som de senere døde af. På trods af det imponerende arbejde man har gjort for at sikre vandrefiskenes passage af vandkraftværket, medførte det derfor alligevel en indirekte dødelighed på 16 % i 2014 og 25 % i 2015. Selv de mest skånsomme kraftværker ser derfor ud til at skabe problemer for vandrefiskene, hvilket understreger de udfordringer der kan være med de danske vandkraftværker og spærringer hvor der ofte er gjort mindre for at hjælpe fiskene.

Det er alt i alt et grundigt stykke arbejde der er blevet lavet af forskergruppen, som også har undersøgt overvelsen forbi to andre tyske vandkraftværker med forskellige typer turbiner og passageløsninger. Du kan læse den samlede apport om alle tre kraftværker i sin fulde længde her.